FAS – kawałek historii

 Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu powstało w 2000 roku. Pierwsze lata działalności Oddziału związane są propagowaniem w środowisku wiedzy o rodzicielstwie zastępczym, a także kształcenie się członków Oddziału w zakresie specyfiki dziecka odrzuconego, sposobów pomagania dziecku i rodzicom zastępczym. Ten pęd do wiedzy doprowadził nas do odkrycia,że większość dzieci przyjętych do rodzin było narażonych na działanie alkoholu w okresie prenatalnym. Oznacza to,że w rodzinach zastępczych i adopcyjnych są dzieci z chorobą  FAS(Alkoholowy Zespół Płodowy), którym trzeba mądrze pomagać. W związku z tym wiele kolejnych naszych działań było związanych z FAS.  W 2002 roku zorganizowaliśmy w Elblągu konferencję „Alkoholowy Zespół Płodowy”, na której prelegentami byli Małgorzata Klecka , Tomasz Niemiec i przedstawiciel PARPA Joanna Mikuła.W następnych latach w dwóch naszych konferencjach z cyklu „Rodzinna opieka zastępcza” poprowadziliśmy warsztaty na temat jak rozpoznawać FAS  i na czym polega pomoc dzieciom z tą chorobą. Warsztaty prowadził Krzysztof Liszcz i nasi członkowie, którzy zdobywali wiedzę w Centrum Opieki Zastępczej w Lędzinach. Tam też nasi członkowie zdobyli uprawnienia do posługiwania się programem terapeutycznym „FAStryga”.

Kiedy PARPA organizowała ogólnopolską kampanię „Ciąża bez alkoholu” sześć osób z naszego Oddziału otrzymało zaproszenie do uczestnictwa w kampanii. Cztery osoby otrzymały tytuł Edukatora FAS.

Naturalną konsekwencją zdobytej wiedzy była konkretna pomoc dzieciom u których rozpoznawaliśmy FAS. Pomoc polegała na układaniu indywidualnych programów terapeutycznych i wspieraniu opiekunów zastępczych poprzez stałą możliwość kontaktu z Instruktorami programu FAStryga tj. Bożeną Zwierzyńską, Marią Fischer i Agatą Szlagier.

W 2008 realizowaliśmy projekt pn.”Klub Dzieci Aktywnych- pomoc edukacyjno-terapeutyczna dzieciom z rodzin zastępczych”. W tym projekcie trzy wyżej wymienione osoby zdiagnozowały 6-cioro dzieci z FAS . W czasie zimowych ferii 2009 r. zorganizowaliśmy dla 10–ciorga dzieci z FAS i podejrzeniem FAS,  obóz wypoczynkowo terapeutyczny w Ośrodku Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku. Na obozie dzieci realizowały swój domowy program terapeutyczny poprzez codzienne ćwiczenia. Celem prowadzących obóz było wprowadzenie zmian do programów, uwzględniając postępy w rozwoju u dzieci.

W 2010 roku  dzięki pomocy Fundacji Charytatywny Bal Dziennikarzy założyliśmy Klub Rodziców Zastępczych i świetlicę edukacyjno – terapeutyczną dla dzieci z rodzin zastępczych. Tu znalazły swoje miejsce dzieci z FAS.Do dziś otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji, mają zajęcia plastyczne,teatralne,taneczne,kulinarne,turystyczne. W małym przyjaznym otoczeniu doświadczają akceptacji i sukcesów.

Projekt z 2010 roku „Obóz edukacyjno – wypoczynkowy w Mikoszewie” był realizowany głównie z myślą o dzieciach z FAS. Kameralne warunki, mała grupa (16 dzieci), czterech opiekunów dobrze znanych dzieciom, atrakcyjny program sprzyjały, aby dzieci specjalnej troski dobrze się czuły i radziły sobie w społecznych kontaktach doświadczając wielu powodzeń.

W czasie szkoleń (w latach 2004-2013)dla kandydatów  na rodziny zastępcze i zawodowe rodziny zastępcze, prowadzonych przez naszych Instruktorów SPUR(Szkoleniowego Programu Umacniania Rodziny) tematyka FAS  obejmowała 10 godzin, prowadzona była w formie warsztatów.

W latach 2011 – 2013 zrealizowaliśmy dwie  edycje projektu finansowanego przez Fundację Batorego”Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży obciążonych syndromem FASD i ich opiekunów z rodzin zastępczych i placówek,w których się wychowują, z Elbląga oraz z powiatów elbląskiego, braniewskiego ,sztumskiego i nowodworskiego”.W ramach projektu przeprowadzono diagnozę FAS       u 34 dzieci z rodzin zastępczych , dla ich opiekunów prowadzono  grupy wsparcia, dla nauczycieli szkół  i przedszkoli , do których uczęszczali uczestnicy projektu prowadzono szkolenia i warsztaty. Dla dzieci w wieku szkoły podstawowej prowadzono trening umiejętności społecznych. Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowym Niepubliczną Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Elblągu. Za ten projekt otrzymaliśmy główną nagrodę w konkursie im. Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych.