Wyróżnienia

I miejsce w Konkursie im.Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych
– za realizację projektu „Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży obciążonych syndromem FASD” w 2013 roku.
Wyróżnienia w konkursie im.Aleksandry Gabrysiak:
– za realizację projektu „Klub Dzieci Aktywnych-pomoc edukacyjno-terapeutyczna dla dzieci z rodzin zastępczych” w 2009 roku.
– za realizację projektu ” Uczta dla Rodzin- festyn i imprezy towarzyszące z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w 2017 roku.
Międzynarodowa Konferencja w Trybuchowie (Ukraina)- nasz aktywny udział z wygłoszeniem trzech referatów w 2006 roku.