Zrealizowane projekty

Nasze projekty zostały sfinansowane przez: MPiPS, FIO, Starostwa Powiatowe w Elblągu, Braniewie, Iławie, Sztumie, Fundację Batorego, Fundację EY,  Fundację Charytatywny Bal Dziennikarzy, Fundację PZU.

1.”Aktywizacja rozwoju dzieci w rodzinach zastępczych poprzez pomoc psychologiczno – pedagogiczną” (w 2007 r.)

2.”Sukcesy wychowawcze rodzin zastępczych najlepszą promocją rodzicielstwa zastępczego” (w 2007 r.)

3.”30 Maja-świętujemy razem w Kukiełkowej Krainie”(2008)

4.”Klub Dzieci Aktywnych – pomoc edukacyjno -terapeutyczna dzieciom z rodzin zastępczych” (w 2008 r.)

5.„System wsparcia rodzin zastępczych warunkiem sukcesów wychowawczych w pracy z przyjętymi dziećmi” (w 2009 r.)

6.Zorganizowanie sześciu konferencji  z cyklu „Rodzinna Opieka Zastępcza” (w latach 2000-2009)

7.Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Elblągu (w latach 2006-2010)

8.”Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży obciążonych syndromem FASD i ich opiekunów z rodzin zastępczych i placówek, w których się wychowują, z Elbląga oraz powiatów elbląskiego, braniewskiego i sztumskiego” (dwie edycje w okresie 2011 r.-2013 r.)

9.Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i dla rodzin zastępczych programem SPURI i SPURII w Elblągu i w powiatach: elbląskim,braniewskim,iławskim,sztumskim,nowodworskim,malborskim ( w latach 2004-2013)

10.Organizacja kolonii, zimowisk, obozów (w latach 2005-2015)

– kolonia w Mrągowie i w Zakopanem

– obozy w Sierczynku, Mikoszewie, Ocyplu, Hańczy

– zimowiska w siedzibie stowarzyszenia (6 razy)